PRODUCTS 

INSTRUMENTS

Mekaniske Flowswitche

Mekaniske flowswitche eller paddelswitche, hvor sensor elementet er udført som en fane, der mekanisk påvirkes af væsken, som passerer. Bevægelsen, som påvirkningen resulterer i, aktiverer en reed kontakt, hvis signal kan benyttes til overvågning/hændelsesstyring.
Flowswitche anvendes i mange industrielle sammenhænge f.eks. som pumpebeskyttelse for at sikre lejer og pakninger mod overophedning.

Magnetic inductive flow meters

The principle of the magnetic flowmeter is based on Faraday's Law of Induction, which states: "If one moves a conductor through a magnetic field, an induced voltage will be created perpendicularly to the electrode’s direction of travel, which is directly proportional to the electrode’s velocity.” In the magnetic flow meter, the medium is the electrode, and one can therefore only measure liquids that are electrically conductive, typically greater than 5uS / cm. The principle cannot therefore be used on oils and organic solvents!

Turbine flowmålere

Turbine flowmåleren er en nøjagtig og pålidelig flowmåler til væsker.
Den består af et strømningsrør med procestilslutninger og en magnetisk multibladet rotor, der er monteret i røret, på linje med strømmen. Rotoren understøttes af en aksel, der hviler på internt monterede understøtninger. Måleprincippets største force er, at rotoren begynder at dreje så snart mediet påvirker den med en fremadrettet kraft, ligesom den vil stoppe, så snart medierne stopper. Det sikrer en meget hurtig responstid, en egenskab der bl.a. gør turbinemåleren ideel til batch opgaver.

Vortex flow meters

The vortex principle is based on sensing the vortices that occur behind an object that is inserted into a liquid or gas flow. All Vortex flow meters have an obstruction called a "bluff body", which ensures that an alternating current of vortices is formed. The distance from the center of a vortex to the next is called the wavelength, and is directly related to the diameter of the bluff body’s shape. A Vortex flow meter a bluff body and house are formed, so that the frequency of the vortices is directly proportional to the flow rate.

Ultrasonic flow meters

An Ultrasonic flow meter based on the Transit time principle is a flow meter for pure liquids, as the ultrasonic signal must be able to flow unhindered between the two sensors. The measurement is performed by simultaneously transmitting one ultrasonic signal downstream and one upstream. As the countercurrent signal will take a longer time, the difference in travel times may be used as an expression of the fluid velocity, which can be calculated electronically.

Coriolis mass flow meters

Many different measuring principles are tested in an attempt to determine the mass flow using power and acceleration, but only one principle is accepted in industry for mass flow measurement. The principle is based on a gyrostatic principle together with Coriolis acceleration or Coriolis force. Upon excitation, a completely straight measuring tube experiences resonance vibrations. Two inductive sensors are located at the inlet and outlet side to detect the phase shift. When no product is flowing through the device, there will be no phase shift, but with flow the particle will gain a vertical acceleration. The particle will receive energy from the oscillating measuring tube, thereby damping the vibrations on the inlet side. While the particle passes through the measuring tube, it will give the absorbed energy back to the measuring tube, and thereby amplify the oscillation of the measuring tube on the outlet side. The two sensors measure the phase shift, which is directly proportional to the mass flow

Termiske masseflowmåre

Termiske flowmålere er baseret på det termiske spredningsprincip, et princip der beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles i en gasstrøm.
Skal princippet bruges til flowmåling gøres det ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i gasstrømmen, idet opvarmningen styres så der altid er en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference, så vil den effekt der skal benyttes til opvarmningen nemlig være proportional med masseflowet af gassen.