PRODUKTER 

液位计

Flyderswitch, horisontal, Type VKS og VHS

Sika' niveau switche er en nem og pålidelig løsning til overvågning af væskeniveauer i tanke og beholdere, der monteres horisontalt på siden ved hjælp af G¾ eller G½ gevind.
Ved stigende niveau i tanken tvinges flyderen opad, og den indbyggede magnet ændrer sin position i forhold til en reed kontakt via paddlesystemet. Så snart niveauet synker igen, følger flyderen med overfladen og magneten deaktiverer reed kontakten.

Niveaualarm med flyder, Type Universel

Anvendelse: Universel niveaukontakt for vertikal montage, der kan benyttes til overvågning af væskeniveauer i tanke og bassiner.
Niveaukontakten er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en flyder, som følger væskeoverfladens variationer. I en almindelig niveaukontakt skal kontaktpunktet defineres inden ordre kan afgives, men i Klingers universelle kontakt kan det indstilles mekanisk, så det passer til processen – det betyder:
* Hurtig levering.
* Én type til alle opgaver.
* Ingen vedligeholdelse.

Niveautransmitter med flyder, Type SIKA MSLxx

Anvendelse: Niveautransmittere med flyder for vertikal montage benyttes til måling af væskeniveauer i tanke og bassiner. Transmitteren er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en flyder, som følger væskeoverfladens variationer.
* Længder op til 1.000mm
* Justerbare alarm grænser
* Leveres med wireless transmitter

Niveaualarm med flyder, Type Magnetisk flyderswitch

Anvendelse: Flyder switche for vertikal montage benyttes til overvågning af væskeniveauer i tanke og bassiner. Niveaukontakten er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en flyder, som følger væskeoverfladens variationer.
*Længder op til 5m
*Maks 4 alarmpunkter pr. kontakt
*Mange materialer og procestilslutninger

Niveautransmitter med flyder, Type Niveautransmitter - Reedkæde

Anvendelse: Niveautransmittere med flyder for vertikal montage benyttes til måling af væskeniveauer i tanke og bassiner. Transmitteren er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en flyder, som følger væskeoverfladens variationer.
*Længder op til 5m
*Mange materialer og procestilslutninger
*Reed kæde benyttes til at omsætte position til elektrisk signal

Niveautransmitter med flyder, Type Niveautransmitter - Magnetostriktive

Anvendelse: Til nogle opgaver er flyderprincippet det bedst egnede, men der ønskes samtidig en bedre opløsning end det den konventionelle reed kæde kan tilbyde. Her vil løsningen være magnetostriktive målesystem, der tilbyder ”ægte” kontinuerlig måling, med nøjagtigheder ned til +/- 0,2mm.
*Længder op til 6m
*Mange materialer og procestilslutninger
*Målenøjagtighed ned til +/- 0,2mm

Niveaualarm med flyder, Type Flyderswitch

Anvendelse: Flyder switche for horisontal montage benyttes til overvågning af væskeniveauer i tanke og bassiner. Niveaukontakten monteres i siden af tanken, i den højde hvor væsken skal overvåges.
*Robust konstruktion
*1 alarmpunkt pr. kontakt
*Mange materialer