Certifikater 


KLINGER Danmark er pr. 6/7-16 certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 for bl.a. at opfylde de specificerede krav i standarden:

              - At fastlægge ansvar og kompetencer i forbindelse med de aktiviteter der kan påvirke kvaliteten, samt at allokere de nødvendige
                ressourcer til disse aktiviteter.

              - At sikre planlægning og implementering af nødvendige kvalitetsstyringsaktiviteter.

              - At igangsætte korrigerende handlinger for at forebygge fejl og for til stadighed at forbedre systemet.

Vores arbejdsmåde sikrer, at vi holder, hvad vi lover for dig som kunde!