KLINGER GRUPPEN HISTORIE 

MAKING HISTORY

1886 - 1928

1928 - 1957

1957 - 1984

1984 - 2011

2011 -