KNOWLEDGE CENTER

Opgaven loses oftest med et Bourdonrors manometer, hvor selve sensor elementet er et fladtrykt ror der er lukket i den ene ende, og krummet i en cirkelform, s5 det "folder" sig ud ved trykstigning. Oftest vwlges et maleelement udfort i rustfri stal, ligesom procestilslutningen ogsa vwlges rustfri, og enten kan vende nedad eller bagud.

Bourdonrors manometre dmkker normalt maleomrader fra 0...0.6 bar op til 0...600 bar, og de klassificeres normalt under nojagtighedsklasse 1,6 eller 1,0. Manometre der er fremstillet i Europa skal leve op til kravene i EN 837-1, en standard der definerer dimensioner, maleomrader og nojagtigheder for denne type manometer. Anvendes manometeret til kedelovervagning, sa skal kedlens maksimalt tilladte tryk ywre markeret p5 skalaen med en klart synlig rod markering.

For at forhindre dampen i at trwnge ind i selve trykm5leren, forbindes manometeret til damprummet gennem ror med vandswk of tilstrwkkelig storrelse til at holde roret fyldt med vand. En manometersldjfe, ogs5 kaldet en grisehale, er vel den mest almindelige losning p5 denne kobling — en lOsning som p5 en gang kOler mediet og forhindrer dampen i at n5 frem til malelementet.

Udover vandstandsvisere skal en dampkedel, ifolge reglerne, vmre udrustet med en direkte visende trykmaling, der er forbundet til damprummet enten direkte eller gennem vandstandsarmaturernes damptilslutning. Malerens Skala skal angive trykket i bar eller MPa, og der stilles krav til den lokale visning skal have en diameter p5 mindst 100 mm.

Endelig skal hver kedel skal vwre udrustet med en trykmalerhane eller -ventil indrettet for tilslutning of referenceudstyr, saledes at kedlens damptrykmaler kan kontrolleres uden at den skal afmonteres. en problematik der med fordel kan loses ved at installere en afspwrringshane med testudtag, sa der ogs5 kan afspwrres helt for instrumentet i forbindelse med en eventuel defekt. Afspwrringshanen dimensioneres sh den passer til kedlens maksimalt tilladte tryk, og bor kunne gennemblwses.

Lws mere om trykmaling og tilbehor pa:
http://www.klinger.dlaproducts/instruments/trykmaalind

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok