Flowmåling af væske - uden at skære i rørene

Ultralydsmåling

27. september 2021

Ultralydsflowmålere leveres både som ”traditionelle” målere til indbygning i rørstrækket og som Clamp on målere til montage udenpå røret. Clamp on flowmålere ”bygges op” på stedet, og består af et eller flere sensorpar, samt en transmitter til at styre det hele.

De største fordele ved ultralydsflowmålere er dog muligheden for at lave en kontaktfri måling i et lukket system. Måleprincippet er således uafhængig af korrosion og procestryk, samtidig med det tilbyder en høj fleksibilitet, idet samme måleenhed kan anvendes på flere rørstørrelser - ja endog flyttes fra det ene målested til det andet.

2 nye målere

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinger A/S introducerer nu to nye Clamp on ultralydsflowmålere til måling af flow på rene væsker indenfor vand-, køle- og energisektoren, men målerne kan selvfølgelig også benyttes indenfor et stort antal af industrielle opgaver.

Målerne fungerer efter transit time princippet der benyttes til rene væsker, da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer. Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal medstrøms og ét tilsvarende signal modstrøms. Da modstrømssignalet vil være længere tid undervejs, vil forskellen i vandringstiderne være et udtryk for væskehastigheden, som kan beregnes rent elektronisk.

Klinger’ nye flowmålere kan monteres udenpå målerør i rørdimensioner fra DN 25 op til DN 1.200mm og transmitteren er enten vægmonteret eller for transportabelt bruge. Begge enheder leveres med elektriske udgangssignaler til perifert udstyr, ligesom den transportable version også indeholder en logger funktion og indbygget SD-kort.

Målerne dækker måleområdet fra 0,01 til 12 m/s med en målenøjagtighed på +/- 1% FS – under forudsætning af montageforskrifterne følges.

Enkel montage

Transmitteren hjælper til med beregning af den korrekte sensor placering på baggrund af en række simple valg, dvs. brugeren blot skal vælge rørmateriale, -dimension og -tykkelse, samt hvilken væske der måles på. Den indbyggede viden database omkring lydhastigheder, brydningsvinkler etc. er således programmeret ind i transmitteren, og de danner grundlag for beregning af sensor placeringen.

Er man i tvivl om nogle af disse parametre, eller findes materialerne ikke i databasen, kan man enten finde informationer på normal vis eller måle sig frem. Klinger tilbyder således sensorer til måling af såvel vægtykkelse, hvilket giver en yderligere sikkerhed for at måleresultatet bliver optimalt.

 

Læs mere her >>>