PRODUKTER 

INSTRUMENTER

Refleksvisere

Aflæsning af væskeniveauet i vandstandsglasset foregår med det blotte øje, og det er derfor vigtigt at materialet gennemsigtigt, så væskestanden bliver synlig. Reflex systemer baseres på refleksion af lyset fra en særlig udformet overflade på glasset. I gas- eller dampfasen, reflekteres lyset 100% af de prismatiske riller, mens væskefasen, absorberer lyset, hvilket for øjet vil fremstå som en mørk indikation af niveauet.

Transparentvisere

Aflæsning af væskeniveauet i vandstandsglasset foregår med det blotte øje, og det er derfor vigtigt at materialet gennemsigtigt, så væskestanden bliver synlig. Gennemlysningsarmaturer er den mest udbredte type, og benyttes i alle standard applikationer, specielt hvor mediet ikke er gennemsigtigt, systemernes gennemskinnelighed forbedres med en kunstig lyskilde, der monteres på bagsiden og derved forbedre synligheden.

Magnetvisere & tilbehør

Et målekammer udformet som et parallelrør placeres udvendig på den tank hvor i niveauet skal måles. En flyder med indbygget magnet placeres i målekammeret. Denne vil følge væskeoverfladen, så tankens indhold visualiseres, ved at lade magneten påvirke en magnetisk rulleskala, der er monteret udenpå målekammeret. Flyderens placering vises således på udenpå røret, på rulleskalaen, typisk ved et farveskift. Bypass systemerne leveres i længder fra 150mm op til 25.000mm, og kan forsynes med eksterne switche og transmitter.

Ventiler/haner for niveaumåling

Når et Bypass armatur monteres er det en god ide at benytte afspærringsventiler, så der kan spærres af mellem tank og målesystem - f.eks. i forbindelse med vedligehold. Klinger tilbyder forskelligt montagetilbehør, som dræn- og afspærringsventiler, komponenter der er med til at komplementere din måling.

Reservedele for niveaumåling

Glassene i Refleks- og transparentvisere bliver uklare med tiden, og de kan bestilles som reservedele. Når glassene skiftes, bør pakningerne også skiftes – se de forskellige sæt her.