PRODUKTER 

INSTRUMENTER

Guided Radar, RM-serie

Anvendelse: Guided radar til kontinuerlig niveaumåling i tanke/siloer med væske eller faste stoffer. En Guided Radar fungerer v.hj.a. af elektromagnetiske bølger, der sendes langs et styrerør/kabel, når bølgen møder en ændring i dielektricitetskonstanten vil en del af signalet reflekteres. Honeywell's RM-serie tilbyder således:
* Måleområde: Op til 35m i væske.
* Nøjagtighed bedre end +/- 3mm eller 0,03% af målt afstand.
* Min. dielektricitetskonstant 1,6.

SMARTLINE - Guided Radar, Type SLG 700

Anvendelse: Guided radar til kontinuerlig niveaumåling i tanke/siloer med væske eller faste stoffer. En Guided Radar fungerer v.hj.a. af elektromagnetiske bølger, der sendes langs et styrerør/kabel, når bølgen møder en ændring i dielektricitetskonstanten vil en del af signalet reflekteres. Honeywell's SLG 700 tilbyder således:
* Måleområde: 0,4 til 50m i væske.
* Nøjagtighed bedre end +/- 3mm eller 0,03% af målt afstand.
* Min. dielektricitetskonstant 1,4.