PRODUKTER 

INSTRUMENTER

MBA 800, Rotationsswitch, Type MBA 810 / MBA 820

Anvendelse: Rotationsswitche er den mest udbredte type niveaukontakt til faste stoffer. Switchen har en paddel der via et gear drejes rundt af en elektromotor, når padlen dækkes af produktet bremses bevægelsen og dette resulterer i et kontaktsignal.
* Modulær opbygning for optimal tilpasning til opgaven.
* Lejer i rustfri stål (option keramik).
* Leveres både til AC og DC forsyning.

Rotationsswitch Ex, Type MBA 2.2 og 2.3

Anvendelse: Rotationsswitche er den mest udbredte type niveaukontakt til faste stoffer. Switchen har en paddel der via et gear drejes rundt af en elektromotor, når padlen dækkes af produktet bremses bevægelsen og dette resulterer i et kontaktsignal.
*Både til vertikal og horisontal montage.
*Lejer i rustfri stål.
*Leveres både til AC og DC forsyning.

Membranswitch, Type MBA 100

Anvendelse: Membranafbryderen er en mekanisk niveauafbryder til faste stoffer bulk materiale. Når materialet berører membranen vil trykket på denne aktivere en mikroswitch, som kan udløse et elektrisk signal.
*Ingen forsyningsspænding.
*Medieberørte dele i rustfri stål.
*Ingen kalibrering/tilpasning nødvendig.

MBA 700, Vibration, Type MBA 700

Anvendelse: Vibrationsswitche er monteret med en paddel der vibrerer ved en defineret frekvens i fri luft, når padlen dækkes af produktet dæmpes vibrationerne, hvilket resulterer i et elektrisk kontaktsignal.
* Enkel montage.
* Velegnet også til lette materialer.
* Leveres både til AC og DC forsyning.

MBA 369, Pejlesonde, Type MBA 369

Anvendelse: Via et motordrevet bånd bliver et følerlod sænket ned i siloen. Idet loddet når produktet, slækkes målebåndet, hvorved motorens omløbsretning vendes og loddet hejses atter op i hvileposition. Den anvendte båndlængde måles via et tællehjul og en induktiv aftaster.
* Velegnet til høje siloer.
* Robust konstruktion.
* Både analog- og tælleudgang.