PRODUKTER 

VENTILER

Vandudladerstation i rustfrit stål, Type : TVS 4000

Anvendelse: Vandudlader med afspærringsventiler på til og afgangsside, testventil og filter med drænventil samlet i et armatur.
* Kan leveres med alle typer vandudladere klokkevandudlader serie 2000, bimetalvandudlader type AB 3000, termodynamisk vandudlader type CD 3300, svømmer type FT2000 & 4000 og termisk vandudlader type WT 2000.

Vandudladerstation i støbejern, Type : TVS 800

Anvendelse: Vandudladerstation
* Klokkevandudlader med afspærringsventil på til - og afgangsside, samt indbygget filter i et samlet armatur.
* Yderst kompakt
* Minimale monteringsomkostninger
* Kan leveres med indbygget kontraventil, testventil, aftapsventil, frostsikring eller vandudladerkontrol.