PRODUKTER 

VENTILER

Sædekontraventil i støbejern, fjederbelastet, Type : 287A

Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker
* Horisontal eller vertikal montering.

Sædekontraventil i støbejern, fjederbelastet, Type : 287C

Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker.
* Horisontal eller vertikal montering.

Kuglekontraventil, Type : C-Flow

Anvendelse: Vand og andre former for væsker.
* For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning.
* Fuldboret udførelse giver lavt tryktab.
* Selvrensende kugle.
* Lavt støjniveau