VIDENSCENTER

Hvordan sammenlignes nøjagtigheden på transmittere? (Del 1 af 2)

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

Differenstryk transmittere er ekstremt alsidige instrumenter, der passer til en bred vifte af applikationer indenfor procesindustrien. Nøjagtigheden er et vigtigt præstationsmål for enhver procesmåleenhed, og det er derfor en vigtig faktor for korrekt valg og vedligeholdelse af enheden.

Det er ikke altid let at forstå, og sammenligne, de forskellige producenters oplysninger, og vi vil derfor i denne artikel, med udgangspunkt i differenstryktransmitteren, hjælpe læseren til at forstå hvad fabrikanternes nøjagtighedsangivelser betyder, og dermed give et bedre grundlag for at kunne sammenligne forskellige produkters egenskaber.

                                                          

Grundlæggende information

Fabrikanterne angiver en række grundlæggende nøjagtighedsangivelser der ofte bruges ofte som grundlag for sammenligning af transmitterne. Disse angivelser benævnes ofte som reference nøjagtigheden.

Reference nøjagtigheden (RA) er en vigtig faktor til vurdering af transmitterens egenskaber, men den giver ikke det komplette billede. Der er brug for yderligere specifikationer, som kan fortælle noget om hvordan transmitteren reagerer under bestemte applikations betingelser. Disse betegnes ofte som ”effekt specifikationer", og gælder under varierende forhold såsom temperatur, statisk tryk og kundetilpasning af måleområdet. Når du vælger en transmitter til din specifikke opgave vil det være netop disse betingelser, der vil påvirke den endelige applikationsydelse.

Reference nøjagtighed (RA)

Reference nøjagtigheden (RA) er enhedens nøjagtighed som bestemmes gennem design og fabrikantens egne test. Værdien angives normalt som en procentdel af span-indstilling, og for de fleste producenter omfatter værdien en kombination af linearitet, hysterese og repeterbarhed. Sammen med denne værdi bør det fremgå under hvilke betingelser den angivne værdi er blevet målt / beregnet.

Typiske / fælles referencebetingelser kan være:

 • Temperatur: 25oC
 • Statisk tryk: 0 bar
 • Relativ fugtighed: 10 til 55%
 • Se tabel for 'Device Range'


                                                                 

Grundet designvariationer inden for en produktfamilie kan nogle producenter også henvise til specifikke modelnumre og/eller materialer, der er anvendt til konstruktionen - afhængigt af deres potentielle indvirkning på ydeevnen.

Da reference nøjagtigheden kun gælder under de angivne betingelser, kan den ikke betragtes som repræsentativ for enhedens samlede ydeevne til industrielle anvendelser, hvor forholdene ofte er varierende. Reference nøjagtigheden repræsenterer således kun transmitterens ydeevne under "laboratorie" betingelser, og derfor må de faktiske egenskaber under driftsbetingelser undersøges nærmere.

Disse betegnes som transmitterens effekt specifikationer.

   
                                


Effekt specifikationer

Hvis vi kigger på en differenstryk transmitter er der 5 forhold som spiller ind på den samlede ydelse, nemlig:

 • Tilpasning af måleområde (justering af aktuelt måle span / Turn down)
 • Temperatureffekt i 0-punkt
 • Temperatureffekt på span
 • Statiske trykpåvirkninger i 0-punkt
 • Statiske trykpåvirkninger på span

Ofte forenkles angivelserne ved at kombinere 0-punkts og span effekterne, således at antallet af parametre bliver reduceret til 3:

 • Turn down effekt (TDE)
 • Temperatureffekt (TE)
 • Statiske trykpåvirkninger (SPE)

Det er den rigtige kombination af disse parametre, sammen med reference nøjagtigheden, der resulterer i en definition af den Totale Sandsynlige fejl (TPE) på en differenstryk transmitter i en bestemt applikation.


Fortsættes del 2

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok