PRODUKTER 

液位计

Termometre

Temperatur er den mest målte parameter indenfor moderne procesteknik, og lokale indikatorer (termometre) benyttes i alle former for anlæg. Termometre kan konstrueres på forskellige måder, afhængig af behov og pris, til industriel anvendelse er skivetermometre dog de mest almindelige. Hos Klinger kan vi tilbyde 2 typer, nemlig bimetal- og gastrykstermometre.

Pt100 følere

En PT100 føler er en modstandsføler (RTD), hvor sensoren er baseret på et element hvis den elektriske modstand ændrer sig med temperaturen. Det mest anvendte element kaldes PT100, det er fremstillet af Platin, og udformet således at modstanden er præcis 100ohm ved en temperatur på 0°C. IEC standard 751 definerer karakteristikken for en PT100 føler til industrielle anvendelser i området fra -200 til +600°C

Termoelementer

Et termoelement består af 2 tynde metal ledere, der er samlet i den ene ende, kaldet den “varme” ende (hot junction). Den anden ende kaldes derfor den “kolde” ende (cold junction) eller referencen. Da sammensætning af forskellige metaller alle vil have forskellige karakteristikker er termoelementer til industriel anvendelse standardiseret iht. DIN43710 og DIN IEC 584 normerne. I disse normer defineres en række termopar (metalpar) og sammenhængen mellem temperatur og elektromotorisk kraft er kortlagt.

Termolommer

Termolommer benyttes til at beskytte indsatsen mod processen, samtidig med det bliver muligt at fjerne sensoren under drift. Lommen er således denne del af sensoren der kommer i berøring med mediet, og den kan udformes på et utal af måder, ligesom materialevalg og tilslutningsformer kan tilpasses processen næsten efter “behag”. De fleste følger dog en international standard, hvor DIN 43772 nok er den mest udbredte. I denne standard defineres en serie af standard design for følerlommer.

Temperaturtransmittere


Til omformning af signalet fra temperaturføleren anvendes transmittere. Disse er udformet således at de forskellige indgangssignaler (RTD, TC, Ohm, mV) omformes til et skalerbart analog signal (typisk 4-20mA). Transmittere opdeles i 2 kategorier, nemlig “headtransmitters” og felttransmittere:
*Headtransmittere er monteret følerens hoved
*Felttransmittere er transmittere der monteres “væk fra” føleren