KNOWLEDGE CENTER

Niveaumåling - Bypass

Den mest udbredte metode til at lose problematikken er at benytte et vandstandsvisere, der i princippet er et gennemsigtigt ror, som monteres udenpa beholderen. Systemet fungerer saledes som 2 forbundne kar, dvs. at n5r vwskeniveauet i beholderen stiger eller falder, s5 vil vwsken i det parallelforbundne ror ogs5 stige eller falde.

Systemet kan anvendes bade i 5bne tanke og i beholdere under tryk. For tryktanken er det dog vigtigt at den ore del af vandstandsviseren er forbundet med selve tanken, forbindelsen skaber et ligevwgtstryk i begge ender af Wet, og vwsken i roret vil derfor stige til niveau med vsken i beholderen.

Vandstandsvisere laves af mange materialer, oftest af glas, plast, eller en kombination af de to materialer. Til lavtryks udgaver op til 5 bar ved omgivelses temperaturer kan almindelig rorformede glas benyttes, som en sikker og Okonomisk losning. Til de fleste opgaver indenfor procesindustrien er procesbetingelserne dog noget skrappere og skueglassene skal udformes p5 specielle m5der for at imodekomme disse.

Glasrorene erstattes i disse tilfaelde af Borosilikatglas der beskyttes af et kammer, med pakninger, fastgjort til en trykplade, med dkplader og bolte. Konstruktioner som disse er egnet til temperaturer op til 243°C (280°C, n5r glasroret er beskyttet med glimmerplader) til damp, op til 300° C for andre vwsker, i swrlige tilfwIde kan losningerne endog benyttes heft op til 450°C.

Aflmsning af vwskeniveauet i skueglasset fore& med det blotte oje, og det er derfor vigtigt at materialet gennemsigtigt, sa vwskestanden bliver synlig. For at lette aflmsningen p5 stare afstand har man udviklet forskellige konstruktioner, hvor specielt 2 metoder er udbredt:

Transparantvisere eller Gennemlysningsarmaturer er den mest udbredte type, og benyttes i alle standard applikationer, specielt hvor mediet ikke er gennemsigtigt. Til dampapplikationer med tryk over 35 barg, hvor der benyttes glimmerplader for at beskytte glassene, er det eneste mulighed for at kunne se gennem konstruktionen. Endelig kan systemernes gennemskinnelighed forbedres med en kunstig lyskilde, der monteres pa bagsiden og derved forbedre synligheden.

Refleksvisere baseres pa refleksion af lyset fra en srlig udformet overflade pa glasset. I gas- eller dampfasen, reflekteres lyset 100% af de prismatiske riller, mens vskefasen, absorberer lyset, hvilket for ojet vil fremsta som en mark indikation af niveauet. Reflekssystemer kan ikke fremstilles til heft sa hOje tryktrin som gennemlysningstyperne, og de er derfor bedst egnede til systemer under 35 barg, men det ogsh dwkkende for en lang rwkke opgaver i procesindustrien.

Ls mere om vandstandsvisere pa: http://www.klinger.dk/products/instruments/niveaumaaling-bvpass/

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok