Kontraventiler

Kontraventiler kan opdeles i to typer: frit bevægelige og styrede. Kontraventiler installeres I forbindelse med pumpeanlæg og har til funktion at hinder tilbagestrømning gennem pumpen med risiko for forurening eller blanding af medier. De kan også hindre baglænsløb af pumpemotorer samt hindre tømning af ledninger og lignende. En idel kontraventil lukker i det øjeblik vækststrømningen gennem ventilen er nul. Generelt anvender man kontraventiler i rørledninger, hvor systemet kræver flow i én enkelt retning eller beskyttelse mod tilbageløb. Man anvender også kontraventiler til sikring mod brud på rørledninger og udløb af store væskemængder.

Hvordan virker kontraventiler?

Hvis en kontraventil er utæt vil vandet løbe tilbage fra trykledningen igennem pumpen til sumpen. Pumpen skal derfor bruge energi på, at pumpe det samme vand af flere omgange. En god indikator på, at ens kontraventil er utæt kan være, at antallet af driftstimer på pumpen forøges eller, at der er forskel på pumpens driftstimer. Af og til kan man også observere strømhvirvler omkring rørene der suger i sumpen.

Åbner kontraventilen ikke helt, når pumpen kører, stiger trykket i trykledningen og pumpens kapacitet falder. Den skal derfor bruge mere energi på at pumpe den samme mængde vand af flere omgange. Ofte er det klapventiler, der er monteret lodret, der stopper til. Det sker, fordi sten, vand og skidt ved pumpestop har tendens til at dale ned og lægge sig ovenpå ventilklappen og dermed forhindre, at den kan åbne helt. Derfor bør man altid få monteret kontraklapventiler på vandrette rørstrækninger.

Ventiler fra KLINGER Danmark

KLINGER Danmark blev stiftet i 1848 og er i dag en global producent og leverandør af ventiler, instrumenter, pakninger og tætninger. Vi udvikler løbende nye løsninger i tæt samarbejde med vores kunder fra marineindustrien, bygge & anlæg, energisektoren, den farmaceutiske industri, olie & gas, fødevare- og papirindustrien.

KLINGER er kendt for produktion af ventiler, pakninger og vandstandsarmaturer med mere end 160 års erfaring. I de seneste år har vi udviddet vores forretningsområde til ligeledes at omhandle tætninger og instrumenter til procesindustrien.

Vi rådgiver vores kunder med vores know-how og erfaring fra vores tekniske eksperter - 24 timer i døgnet - 365 dage om året. Skulle du ligger inde med yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på info@klinger.dk eller på telefonnummer 43646611.

Kontraventiler
Ønsker du mere information kan du altid få fat på os via + 45 43 64 66 11 eller ved at skrive til info@klinger.dk.