Nyt program til niveaumåling

Refleksions-/ekkomåling til måling af niveau

5. marts 2021

KLINGER Danmark introducerer nu et nyt program indenfor refleksions-/ekkomåling til måling af niveau. Principperne er baseret på måling af løbetiden for en højfrekvent impuls udsendt af en sensor - Impulsen reflekteres af overfladen, og detekteres atter af sensoren.

Den medgåede tid er et mål for den tilbagelagte vej i den tomme del af tanken. Ved nu at trække denne værdi fra den totale tankhøjde, opnås niveauhøjden der, via en forstærker, omsættes til et kontaktsignal eller et analogt udgangssignal.

Programmet indeholder 3 principper, som dækker et bredt spekter indenfor berøringsløs niveaumåling af væske og faste stoffer.

Ultralydsmålere

Er en berøringsløs måling, der kan bruges til at måle væskeniveauer i tanke og bassiner. Transmitteren benytter et piezoelement, der udsender højfrekvente lydbølger i området omkring 40kHz, til målingen.

Vi leverer både i kompakt- og adskilt version - begge er forsynet med display og menubetjening som standard

  • Måleområder op til 30m
  • Leveres med integreret display for visning/programmering
  • Justerbart måleområde og alarmgrænser

Mikrobølge radar

Til kontinuerlig niveaumåling i tanke/siloer med væske eller faste stoffer.

En Mikrobølge radar fungerer v.hj.a. af elektromagnetiske bølger, der udsendes fra en sender/antenne placeret i toppen af tanken, når bølgen møder en ændring i dielektricitetskonstanten vil en del af signalet reflekteres.

  • Måleområde: Op til 10m.
  • Nøjagtighed bedre end +/- 5mm
  • Medietryk -1 til + 3bar.

Guided radar

Til kontinuerlig niveaumåling i tanke/siloer med væske eller faste stoffer.

En Guided Radar fungerer v.hj.a. af elektromagnetiske bølger, der sendes langs et styrerør/kabel, når bølgen møder en ændring i dielektricitetskonstanten vil en del af signalet reflekteres.

  • Måleområde: Op til 30m i væske.
  • Nøjagtighed bedre end +/- 10mm
  • dielektricitetskonstant 1,7.

 

Læs mere om de nye transmittere her>>>