PRODUKTER 

INSTRUMENTER

Temperaturkalibratorer

Termometre der anvendes i industrielle processer er under konstant stress. Deres egenskaber ændres under mekaniske belastninger, hyppige ændringer i temperaturen, samt drift tæt ved de øvre grænser for termometrets formåen. Periodisk kontrol (kalibrering) er derfor påkrævet hvis der skal være sikkerhed om målingen nu også er korrekt.
Brugen af mobile enheder til at kontrollere termometret er en stor hjælp i det daglige arbejde, da nedetiderne i anlægget kan reduceres til et minimum, ligesom risikoen for skader i forbindelse med en transport til laboratorium elimineres. Endelig giver en on-site løsning en meget stor fordel; Det er ikke kun målefejl af sensoren der kan kontrolleres, men derimod en kontrol af hele målekæden.

Testpumper

I kalibreringsprocessen, sammenlignes den viste værdi af måleinstrumentet med måleresultatet af en anden måleindretning, som fungerer rigtigt og nøjagtigt (reference instrumentet). I praksis betyder det at der skabes et defineret referencetryk, som den trykmåler der skal kalibreres kan testes op mod.
Til at skabe referencetrykket benyttes oftest pneumatiske eller hydrauliske pumper. Vi kan levere pumpesystemer for referencetryk fra 0…4 bar op til 0…1.400 bar.

Trykreferencer

Digitale trykmålere er særligt velegnede til både stationær og mobil måling og visning af tryk.
De kan bruges som referencetrykmålere for at forenkle kontrol, justering og kalibrering af andre trykmåleindretninger direkte på stedet.

Håndinstrumenter

Vi tilbyder en række praktiske, pålidelige håndholdte måleinstrumenter der er meget alsidige, og er lige så velegnede til enkle målinger og til specialiserede applikationer.
Disse håndholdte instrumenter kan anvendes til måling og registrering af fugt, temperatur og tryk.

Kalibreringsservice

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress. Det er påvirkninger, som betyder, at de målte værdier ændrer sig med tiden. Dette kan ikke forhindres, men ved rettidig sammenligning med faste referencer kan effekten detekteres, og de nødvendige tilpasninger foretages.
Hos Klinger Danmark kan vi tilbyde at kalibrere dit udstyr til tryk- og temperaturmåling. Vi kan udføre kalibreringen hos dig eller eller du kan vælge at sende dit udstyr til os, så vil vi udføre opgaven på vort eget serviceværksted.