PRODUKTER 

VENTILER

Butterflyventiler, Type : 5a

Anvendelse: Røggasser.
* Kort indbygningsmål og lav vægt.
* Velegnet for drosling.
* Skala med fastspænding i ønsket stilling.

Butterflyventiler, Type : R4E(C)

Anvendelse: Luftarter.
* Kort indbygningsmål og lav vægt.
* Velegnet for drosling.