PRODUKTER

ÅBEN KANAL MÅLING

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Flowmåling i åbne kanaler

Indbygger man en forsnævring i en åben kanal eller et vandløb, dannes der bag forsnævringen en opstemning af vand, hvis højde er afhængig af den gennemstrømmende mængde.


Der findes standardiserede forsnævringer, som en Parshall rende, der er indrettet til fastgørelse i åbne kanaler. Renden giver på en opstemning, som har en veldefineret, men ulineær, sammenhæng med gennemløbsmængden.

Niveauet kan måles med en en niveaumåler, hvor transmitteren har forprogrammeret en algoritme for kompensering af den for renden omtalte ulinearitet således at der fås et lineært udgangssignal, f.eks. 4-20 mA, proportionalt med flowet i kanalen.

Type: Klinger OUF

Ultralydsmåler