PRODUKTER
  • OUF 1
  • OUF 2
  • OUF 3
  • OUF 4
  • OUF 0
  • OUF 1
  • OUF 2
  • OUF 3

Ultralydsmåler

Klinger OUF er en ultralyds niveaumåler til måling og overvågning af væskehøjde i forbindelse med flowmåling i åbne kanaler.

Overløbsmålinger anvendes især til måling og registrering af vandmængder i offentlige og industrielle  renseanlæg, men princippet benyttes også i pumpestationer, til registrering af nødoverløb, til måling i dambrug, i kanaler og til overrislingsanlæg, samt måling af flow i vandløb og åer.

 

Generelle data

Type:  Klinger OUF
Tilslutning: Gevind M48 x 2
Probe: ABS, PTFE eller PVDF
Måleområde:

1, 2 eller 3m 

0,1 l/s …. 99.999,99 m3/h (afhænger af rende)

Nøjagtighed: +/- 1...5% ved standardiseret målerende, som
  Parshall render, V-­ og Rektangulære overfald
Opløsning: 3 mm eller 0,1 % (største værdi gælder)
Responsetid: < 1 sek
Temperaturområder: -20°C ... 80°C
Udgangssignal: 4…20mA og RS485 (Modbus RTU)
Forsyningsspænding: 220VAC, 24VDC eller 12VDC

 

Klinger OUF leveres også i en udgave til niveaumåling - se mere her >>>

Type: Klinger OUF

  • Datablad (DK)
  • Kontakt osContact us

Flowmåling i åbne kanaler

Indbygger man en forsnævring i en åben kanal eller et vandløb, dannes der bag forsnævringen en opstemning af vand, hvis højde er afhængig af den gennemstrømmende mængde.


Der findes standardiserede forsnævringer, som en Parshall rende, der er indrettet til fastgørelse i åbne kanaler. Renden giver på en opstemning, som har en veldefineret, men ulineær, sammenhæng med gennemløbsmængden.

Niveauet kan måles med en en niveaumåler, hvor transmitteren har forprogrammeret en algoritme for kompensering af den for renden omtalte ulinearitet således at der fås et lineært udgangssignal, f.eks. 4-20 mA, proportionalt med flowet i kanalen.