PRODUKTER

CORIOLIS MASSEFLOWMÅLER

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Coriolis masseflowmålere

Mange forskellige måleprincipper er afprøvet i forsøget på at bestemme masseflow v.hj.a. kraft og acceleration, men kun et princip er accepteret indenfor industrien til masseflowmåling. Princippet bygger på et gyrostatisk princip sammen med Coriolis accelerationen eller corioliskraften. Ved excitation, bliver et helt ret målerør bragt i resonanssvingninger. To induktive sensorer er placeret på ind- og udløbssiden til at detektere faseskiftet. Når der ikke løber produkt gennem måleren vil der ikke være faseskift, men ved en flow vil partiklen få en lodret acceleration. Partiklen vil modtage energi fra det oscillerende målerør og herved dæmpe vibrationerne på indløbssiden. Medens partiklen passerer gennem målerøret vil den give den optagne energi tilbage til målerøret, og herved forstærke svingningerne af målerøret på udløbssiden. De to sensorer måler faseskiftet, der er direkte proportionalt med masseflowet

 

Læs mere om Coriolis princippet her

Type: Klinger W-Mass

Kompakt Coriolis masseflowmåler

Type: Klinger U-Mass

Coriolis masseflowmåler