PRODUKTER

TERMISKE FLOWMÅLERE

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Termiske masseflowmåre

Termiske flowmålere/switche er baseret på det termiske spredningsprincip, et princip der beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles når et medie passerer. 


Skal princippet bruges til flowmåling gøres det ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i mediet, idet opvarmningen styres så der altid er en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference udenfor mediet, så vil den effekt der skal benyttes til opvarmningen nemlig være proportional med masseflowet af mediet.

Type: Artikel

Enkel installation og attraktive priser

Type: STG

Termisk masseflowmåler

Type: Klinger BL-FRC

Termisk flowswitch