PRODUKTER

TERMISKE FLOWMÅLERE

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11
TERMISKE FLOWMÅLERE

Termiske masseflowmåre

Termiske flowmålere/switche er baseret på det termiske spredningsprincip, et princip der beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles når et medie passerer. 


Skal princippet bruges til flowmåling gøres det ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i mediet, idet opvarmningen styres så der altid er en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference udenfor mediet, så vil den effekt der skal benyttes til opvarmningen nemlig være proportional med masseflowet af mediet.

Type: STG

Termisk masseflowmåler

Type: Klinger BL-FRC

Termisk flowswitch

Type: Sika VES

Termisk flowswitch

Type: Sika VEG

Termisk flowswitch