PRODUKTER
  • KLINGER Termiske masseflowmår Installation guide
  • KLINGER Termiske masseflowmår Installation guide

Enkel installation og attraktive priser

Type: Artikel

  • Læs artikel
  • Kontakt osContact us

Termiske masseflowmåre

Termiske flowmålere/switche er baseret på det termiske spredningsprincip, et princip der beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles når et medie passerer. 


Skal princippet bruges til flowmåling gøres det ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i mediet, idet opvarmningen styres så der altid er en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference udenfor mediet, så vil den effekt der skal benyttes til opvarmningen nemlig være proportional med masseflowet af mediet.