PRODUKTER

ULTRALYDS FLOWMÅLER

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Ultralyds flowmålere

En Ultralydsflowmåler efter Transit time princippet er en flowmåler til rene væsker, da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer.
Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal medstrøms og ét modstrøms. Da modstrøms signalet vil være længere tid undervejs, vil forskellen i vandringstiderne være et udtryk for væskehastigheden, som kan beregnes rent elektronisk.

 

Læs mere om ultralydsflowmålere her >>>

 

Type: Artikel

Flowmåling uden at skære i rørene

Type: ST

Kompakt Ultralydsflowmåler

Type: DS116

Ultralydsflowmåler Clamp on

Type: PS116

Transportabel flowmåler

Type: E-ST

Kompakt Energimåler

Type: US201

Energimåling Clamp on