PRODUKTER
  • Flowmåling uden at skære i rørene
  • Flowmåling uden at skære i rørene

Flowmåling uden at skære i rørene

Type: Artikel

  • Læs artiklen
  • Kontakt osContact us

Ultralyds flowmålere

En Ultralydsflowmåler efter Transit time princippet er en flowmåler til rene væsker, da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer.
Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal medstrøms og ét modstrøms. Da modstrøms signalet vil være længere tid undervejs, vil forskellen i vandringstiderne være et udtryk for væskehastigheden, som kan beregnes rent elektronisk.

 

Læs mere om ultralydsflowmålere her >>>