PRODUKTER
 • Klinger Kalibrering Service 1
 • Klinger Sika Certifikater 2
 • Klinger Kalibrering 3
 • Klinger Kalibrering Service 0
 • Klinger Sika Certifikater 1
 • Klinger Kalibrering 2

Service

 

Vi tilbyder Service på og kalibrering af:

 • Manometre
 • Termometre
 • Tryk- og differenstryktransmittere
 • Temperaturtransmittere


Vi kan enten udføre kalibreringen på vort eget værksted eller vi kan gøre det i dit anlæg.

 

KALIBRERING AF TEMPERATUR

Vi kalibrerer din temperaturmåler i området -35…165 °C.

Vores standardkalibrering foretages i 5 punkter ligeligt fordelt overområdet - vi gennemfører et forløb med stigende temperaturer, og en hviletid på min. 5 minutter i hvert målepunkt, for at sikre en stabil temperatur. Ved hvert enkelt målepunkt sammenlignes værdien med vort eget referenceudstyr, og der udformes et certifkat hvoraf såvel målt værdi, som reference værdi fremgår.

Har du selv en temperaturkalibrator, så har vi også mulighed for at teste den, ligesom vi har autorisation til at justere den, så den atter lever op til specifkationerne.

Vi tilbyder rekalibrering af følgende temperaturkalibratorer:

 • SIKA model TP 17xxx, TPM xxx og TP 18xxx
 • GE model Dry TC165, Dry TC650, Liquid TC165 og Liquid TC255
 • Testo model Thermator
 • WIKA model CTD 9100, CTM 9100 og CTB 9100
 • GMS Instruments

 

KALIBRERING AF TRYK

Vi kalibrerer din trykreference med luft op til 40 bar, eller med olie op til 200 bar.

Der kalibreres i 5 punkter ligeligt fordelt over området - en gang ved stigende tryk, og en gang ved faldende tryk. Ved hvert enkelt målepunkt sammenlignes værdien med vort eget referenceudstyr, og der udformes et certifikat hvoraf såvel målt værdi, som reference værdi fremgår.

Har du selv en trykpumpe af fabrikat SIKA kan vi endvidere tilbyde:

 • Kontrol af jeres pumpes funktionalitet
 • Eventuel udskiftning af pakninger og ventiler på pumpen
 • Gennemgang og eventuel udskiftning af defekte slanger

 

 

 

Type: Tryk og Temperaturkalibrering

 • Kalibreringsservice
 • Kontakt osContact us

Kalibreringsservice

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress. Det er påvirkninger, som betyder, at de målte værdier ændrer sig med tiden. Dette kan ikke forhindres, men ved rettidig sammenligning med faste referencer kan effekten detekteres, og de nødvendige tilpasninger foretages.
Hos Klinger Danmark kan vi tilbyde at kalibrere dit udstyr til tryk- og temperaturmåling. Vi kan udføre kalibreringen hos dig eller du kan vælge at sende dit udstyr til os, så vil vi udføre opgaven på vort eget serviceværksted.