PRODUKTER

FLYDER

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Flyder

Flyderbaserede niveaumålesystemer er forsynet med en flyder, som følger væskeoverfladens variationer. Aftastnings princippet er enkelt, idet flyderen har en indbygget magnet der, ved passage, aktiverer en eller flere reedkontakter der er monteret i den faste del af enheden. Flyderbaserede systemer kan benyttes til alle væsker med en vægtfylde >400 kg/m³ – i temperaturområder fra -50 til 250° C.

 

Læs mere om flyderbaserede målesystemer her

Type: Barksdale UNS
Flyderswitch, vertikal

Type: Barksdale PP og PA

Flyderswitch, horisontal

Type: VKS og VHS

Flyderswitch, horisontal

Type: Barksdale BLS2000

Universel transmitter

Type: Barksdale BLS3000

Universel transmitter

Type: Barksdale USE

Niveautransmitter

Type: Klinger 19100768

Universel Switch