PRODUKTER
 • KLINGER Universel transmitter Flyder with rod 1
 • Magnetisk flyderswitch 2
 • KLINGER Universel transmitter Flyder 3
 • KLINGER Flyderswitch 4
 • Magnetisk flyderswitch 5
 • KLINGER Universel transmitter Flyder with rod 0
 • Magnetisk flyderswitch 1
 • KLINGER Universel transmitter Flyder 2
 • KLINGER Flyderswitch 3
 • Magnetisk flyderswitch 4

Flyderswitch, vertikal

 

Niveaualarm med flyder

Anvendelse: Flyder switche for vertikal montage benyttes til overvågning af væskeniveauer i tanke og bassiner.

Niveaukontakten er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en eller flere flydere, som følger væskeoverfladens variationer.

 • Længder op til 3.000mm
 • Maks 6 alarmpunkter pr. kontakt
 • Mange materialer og procestilslutninger


Læs mere om de mange forskellige modeller:

UNS-MS1/8-BN25, UNS-VA1/8-VA27 og UNS-VA1/4-VA52

UNS-1000 og UNS-2000

UNS-90

UNS Bilge Guard

 

 

Type: Barksdale UNS

 • Datablad (UK)
 • Kontakt osContact us

Flyder

Flyderbaserede niveaumålesystemer er forsynet med en flyder, som følger væskeoverfladens variationer. Aftastnings princippet er enkelt, idet flyderen har en indbygget magnet der, ved passage, aktiverer en eller flere reedkontakter der er monteret i den faste del af enheden. Flyderbaserede systemer kan benyttes til alle væsker med en vægtfylde >400 kg/m³ – i temperaturområder fra -50 til 250° C.

 

Læs mere om flyderbaserede målesystemer her