PRODUKTER
  • KLINGER Reedkæde 3000A 1
  • Reedkæde - USE3x00 / USE 6x00 2
  • KLINGER Reedkæde 3000A 0
  • Reedkæde - USE3x00 / USE 6x00 1

Niveautransmitter

 

Niveautransmitter med flyder

Anvendelse: Niveautransmittere med flyder for vertikal montage benyttes til måling af væskeniveauer i tanke og bassiner. Transmitteren er opbygget omkring et styrerør hvorpå der er monteret en flyder, som følger væskeoverfladens variationer.

  • Længder op til 3.000mm
  • Mange materialer og procestilslutninger
  • Reed kæde benyttes til at omsætte position til elektrisk signal

 

Generelle data

Transmitteren er udformet som en stav der monteres udenpå målerøret. Inden i staven er placeret en række Reed kontakter, som indkobler en række serieforbundne modstande når flyderen passerer. Modstandene er forbundet således at værdien ændres lineært med flyderens placering.

 

Type:  Barksdale USE 3x00 / USE 6x00
Tilslutning: Gevind eller flange
Medieberørte dele: Rustfri stål 1.4571 / 1.4404 eller messing
Vægtfylde: ≥ 500 kg/m3
Trykområder: 32 bar
Temperaturområder: -40°C ... 150°C
Udgangssignal: Pot. Meter eller 4…20mA via transmitter
Elektrisk tilslutning: Felthus, kabel eller ventilstik DIN 43650

 

Type: Barksdale USE

  • Datablad (UK)
  • Manual (UK)
  • Kontakt osContact us

Flyder

Flyderbaserede niveaumålesystemer er forsynet med en flyder, som følger væskeoverfladens variationer. Aftastnings princippet er enkelt, idet flyderen har en indbygget magnet der, ved passage, aktiverer en eller flere reedkontakter der er monteret i den faste del af enheden. Flyderbaserede systemer kan benyttes til alle væsker med en vægtfylde >400 kg/m³ – i temperaturområder fra -50 til 250° C.

 

Læs mere om flyderbaserede målesystemer her