PRODUKTER

DIFFERENSTRYK TRANSMITTER

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Differenstryk  Transmittere

Måling og overvågning af trykforskelle benyttes til mange opgaver, som filterovervågning, lækagesporing og niveaumåling. Til målingen kan benyttes 2 tryktransmittere, men den største nøjagtighed opnås ved at anvende en differenstryk transmitter, hvor signalet for trykforskellen genereres direkte på målecellen.

Vi leverer tryktransmittere til måling og overvågning af differenstryk til de fleste måleopgaver indenfor industrien. Transmitterne er standard med analog udgangssignal, men vi tilbyder også SMART transmittere med både HART protokol og mulighed for opkobling på feltbus.

 

Type: Klinger Smart 451DP

SMART transmitter

Type: Klinger 201DP

Differenstryk transmitter

Type: Barksdale BDS3000

Differenstryk transmitter

Type: Labom Pascal Ci4 dP

Differenstryktransmitter