PRODUKTER
 • Double duty 6, EDD-6 1
 • Double duty 6, EDD-6 2
 • Double duty 6, EDD-6 0
 • Double duty 6, EDD-6 1

Kondensatpumpe


Stål støbejern, m/vandudlader

Anvendelse:
 På steder hvor trykket på dannet kondensat (eksempelvis varmevekslere)
er lavere end modtrykket i kondensatledningen.

Indbygget svømmervandudlader.

 • Damp som drivmiddel
 • Ingen kavitation ift. elektriske pumper
 • 100% rustfri svømmermekanisme

Generel data

Type: Double duty 4, EDD-6
Materiale: Stål
Svømmermekanisme: Rustfrit stål
Fjedre: Inconel X-750
Ventiler: Rustfrit stål
Tilslutninger: Flanger DN40 på indløb og DN25 udløb 
  Option: ANSI flanger
  Drivmiddel(Luft eller damp) 1/2" BSPT
  Udluftning 1/2" BSPT
  Skueglas 3/8" BSPT
  Dræn 3/8" BSPT
  Drivmiddel 1/2" BSPT
Tryk/temperatur: 14 bar v/ 204°C
Varianter: Skueglas
  Manometer
  Komplette units
  Isoleringskapper
  Typer med større kapacitet
  Sammenbyggede units
VIGTIGT: Der anbefales altid at køre med lavest mulige 
  drivmiddeltryk (+1 bar) for at undgå vandslag 
  og opnå optimal levetid på omskifterventilerne

 

 

 

Type: Double duty 6, EDD-6

 • PED CE
 • ATEX
 • Broucher (EN)
 • Katalog (EN)
 • Kontakt osContact us
EDD-6
TILSLUTNING DIMENSIONER (mm)
Varenr. indløb afgang A A2 Ø H C D E Vægt (kg)
DN40 DN25 740 887 355 427 338 22,1 57,2 64
Kapacitet i kg/h med en tilløbshøjde på 300mm
Tryk EDD-6 Pumpekapacitet EDD-6 Vandudladerkapacitet
bar Modtryk (bar) kg/t DeltaP(bar) kg/t
1,0 0,34 1089 0,14 4309
1,7 0,34 1361 0,34 5625
3,5 0,34 1814 0,7 6804
5,0 0,34 2041 1,7 9253
7,0 0,34 2087 3,5 10206
8,5 0,34 2132 5,2 10206
10,34 0,34 2177 6,9 10206
12,0 0,34 2177 10,3 10206
14,0 0,34 2087 13,8 10206
4,5 1,7 158
1,7 1,0 907
3,5 1,0 1270
5,0 1,0 1542
7,0 1,0 1633
8,5 1,0 1678
10,34 1,0 1724
12,0 1,0 1633
14,0 1,0 1588
2,5 1,7 816
3,5 1,7 1043
5,0 1,7 1315
7,0 1,7 1361
8,5 1,7 1361
10,34 1,7 1315
12,0 1,7 1134
14,0 3,0 771
5,0 4,0 680
7,0 4,0 816
8,5 4,0 907
10,34 4,0 771
12,0 4,0 680
14,0 4,0 635
Omregningsfaktorer ved andre tilløbshøjder
Type
Tilløbshøjde (mm) EDD-6
0 0,7
150 1,00
300 1,08