VIDENSCENTER
  • Mekaniske principper

Mekaniske principper til måling af tryk

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

Trykmåling er en af de mest udbredte parametre til styring og regulering i dagens procesindustri. Tryk er defineret som den kraft der påvirker et givet areal, og er derfor defineret i grundenheden N/m2. I daglig tale er det dog SI-enheden Pascal (Pa) eller de mere indarbejdede enheder som bar og mmH2O, der benyttes.

Tryk måles i alle tilfælde som en deformation af et kendt legeme - deformationen kan, alt efter legemets udformning, omsættes til en skala.

I daglig tale skelnes dog mellem 3 typer af trykmålere, som primært adskiller sig på selve konstruktionen af måleelementet:

 

  • Enheder til måling af relativt tryk (måler i forhold til atmosfæretryk).
  • Enheder til måling af differenstryk.
  • Enheder til måling af absolut tryk (måler i forhold til absolut 0- punkt/vakuum)

Den simpleste form for måling kan etableres ved hjælp af et væskefyldt U-rør, hvor den ene ende af røret tilsluttes processen, mens den anden peger ud mod den fri luft. Forskellen i de 2 væskesøjler kan måles - og benyttes der vand i røret er tale man om en forskel i mm vandsøjle.

       

Til industriel anvendelse er de væskefyldte systemer ikke så nemme at håndtere, og de er derfor blevet erstattet af måleure, hvor den af trykket skabte deformation omsættes til en bevægelse som flytter en viser på cirkulær skive med en skala.

De 2 mest udbredte typer er Bourdonrørs manometret, henholdsvis kapsel manometret, hvor navnet refererer til det måleelement der benyttes

I Bourdonrørsmanometret er selve sensor elementet et fladtrykt rør der er lukket i den ene ende. Røret er krummet i en cirkelform, så det "folder" sig ud ved trykstigning. Bourdonrørs manometre dækker måleområder fra 0…0.6 bar op til 0…600 bar, og de klassificeres normalt under nøjagtighedsklasse 1,6 eller 1,0. Manometre der er fremstillet i Europa skal leve op til kravene i EN 837-1, en standard der definerer dimensioner, måleområder og nøjagtigheder for denne type manometer.

Kapsel manometre er bygget op om et målelement bestående af to cirkelformede, bølgede membraner, der er sammenføjet ved kanten med en tryktæt samling. Et øget tryk på indersiden af denne kapsel vil resultere i en udvidelse af elementet, som igen kan omsættes til en mekanisk bevægelse. Kapsel manometre er særligt velegnede til gasformige medier og arbejder ved relativt lave tryk, typisk i måleområder fra 0…2,5 mbar til 0…0,6 bar.

 

Til særlige opgaver kan manometre leveres i særlige præcisions udgaver, hvor større diametre, finere inddeling og spejlskala er med til at lette aflæsningen. Præcisionsmanometre benyttes ofte som referencer i forbindelse med kalibreringssystemer – f.eks. i områder der er Ex-klassificeret – og tilbyder ofte en nøjagtighed bedre end 0,25%.

 Læs mere om manometre hér

 

 

Instrumenter - trykmåling KLINGER Danmark

Viden om trykmåling hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark sætter vi en ære i at kunne berige vores læsere med relevant viden blandt andet indenfor trykmåling.

Læs vores udvalg af artikler her på siden eller se vores produktsortiment ved at klikke på trykmåling.