VIDENSCENTER
  • Pumpebeskyttelse

Pumpebeskyttelse

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

At overvåge flow er i dag en disciplin der er meget udbredt, og i langt de fleste installationer, hvor væsker transporteres, er der interesse for at monitorere installationen og kunne tage forbehold, hvis der skulle opstå lækager, eller den forventede væsketilførsel forsvinder/ændrer sig.

At montere en flowmåler vil være den umiddelbare løsning, men i mange tilfælde er det ”blot” en alarm der ønskes, og en flowswitch vil derfor være en attraktiv løsning – ikke mindst fordi prisen vil være mere attraktiv end en komplet måler m. elektriske udgangssignaler.

Valg af flowswitch
Der findes på markedet flere forskellige typer flowswitche, men det er nok paddel switchen der er den mest udbredte til sikkerhedsovervågning. Typen foretrækkes fordi alarmfunktionen er direkte og aktiveres uden forsinkelse – udelukkende på basis af væskestrømmen, uafhængig af tryk og temperatur.

Princippet er enkelt:
Switchen er opbygget omkring en paddel der er i berøring med mediet. Padlen er fæstet på midten, og forsynet med en permanent magnet i modsat ende. Denne benyttes til at påvirke en Reed-kontakt, som befinder sig uden for væskestrømmen.

Når væskestrømmen, som skal overvåges, er i bevægelse, så skubber den mod padlen, der vil dreje om ophængningspunktet og på denne måde aktivere Reed-kontakten.
Så snart væskestrømmen afbrydes, skal padlen bevæge sig tilbage til startpositionen og deaktivere den elektriske kontakt. Kraften der er nødvendig for at skubbe padlen tilbage i startpositionen er sædvanligvis tilvejebragt af en bladfjeder.
SIKA har dog udviklet et system, hvor der benyttes to permanente magneter som er placeret så de frastøder hinanden – en konstruktion der er mere stabil en fjeder konstruktionen, hvor modkraften forringes efter længere tids drift.

Udover øget langtidsstabilitet er systemet mindre følsomt over for trykstød.

Typiske opgaver

I det daglige tænker vi måske ikke så meget over det, men vi kommer alle dagligt i kontakt med en eller anden funktion der er styret af en flowswitch. Opgaverne strækker sig således fra simple opgaver i hjemmet til beskyttelse af dyre maskindele indenfor industrien.


I forbindelse med baderum anvendes flowswitche ofte til at starte udluftningen. Switchen monteres i vandtilførslen og reedkontakten benyttes som sluttekontakt, således at ventilatoren startes så snart der tændes for en af hanerne. En variant over samme tema benyttes ofte i boligblokke, hvor switchen benyttes til at starte en booster pumpe, for at sikre brugerne har samme vandmængde til rådighed – også selvom de bor højt oppe eller lang fra det fælles reservoir.

Den mest ”tidsaktuelle” opgave finder vi dog i forbindelse med de varmepumper, som efterhånden bruges til opvarmning i mange beboelsesejendomme. Switchen monteres i vandflowet og benyttes til at stoppe alle kompressorer hvis der ikke registreres flow når varmesidens vandpumpe er startet. Dette gøres for at beskytte selve varmefladen i varmepumpen og her er det vigtigt at responstiden er kort, hvilket gør paddel switchen til det det foretrukne valg.

I industrielle anlæg kan drages en analogi til varmeveksleren, og så her er flowswitchen selvfølgelig et must til beskyttelse af varmefladen.

 

Som det sidste eksempel kan vi nævne anvendelsen som pumpebeskyttelse, hvor switchen benyttes til at formindske den risiko for skader, der kan opstå på lejer og pakninger, som resultat af en overophedning.
Flowswitchen benyttes enten til at beskytte pumpen direkte, ved at overvåge pludselige fald i gennemstrømningen, eller den kan bruges til at overvåge den spærrevæske (oftest vand), som benyttes til at give køling til pumpens glideringstætninger.

I begge tilfælde er switchen afgørende for at sikre optimal pumpeydelse uden større reparationer i hele pumpens levetid.

Mulighederne er mange

Alle steder hvor der benyttes væske til opvarmning eller afkøling er der risiko for væsken ikke føres frem, hvilket igen kan resultere i alvorlige skader på udstyret.

Og selvom der for år tilbage blev stillet spørgsmålstegn ved paddel princippets muligheder i fremtiden, så dukker der hele tiden nye opgaver op, hvor den enkle konstruktion med de mange muligheder er den bedste løsning – det er vel kun fantasien der sætter grænsen.

  

Mere information hér