VIDENSCENTER
  • Vandudladere

Vandudladere

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

I anlæg hvor dampledninger har stor udstrækning, vil der, især ved start, kondenseres damp. Kondensatet kan forårsage vandslag, som normalt er uønskede i de apparater og varmevekslere, der skal bruge dampen, og derfor tappes kondensatet fra ledningerne ved hjælp af vandudladere.

Der findes mange forskellige typer af vandudladere, men de oftest anvendte er:

Termisk vandudlader
En termisk vandudlader ved hjælp af en bimetalbøjle der holder ventilkeglen på plads i ventilhuset. Bøjlen bøjer sig sammen ved faldende temperatur, hvorved ventilkeglen synker fri af sædet, og vandet kan presses ud, mens den retter sig ud og trækker keglen op mod sædet ved stigende temperatur. Da kondensatet på grund af afkøling fra vandudladerhuset får lavere temperatur end dampen, kan vandudladeren, ved korrekt valg af bimetalbøjle, indstilles til at åbne for vandet og lukke for damp.

Den termiske vandudlader reagerer alene på temperaturen og er derfor kun velegnet til anlæg der arbejder med konstante tryk og temperaturforhold.

Svømmevandudlader
I en svømmevandudlader, kommer vand og damp ind i toppen gennem indløbet, og ender i svømmerhuset. Efterhånden som vandstanden stiger, hæves kuglen, som åbner reguleringsventilen. Vandet presses ud gennem afgangen.

Vandudladeren lukker kondensatet ud i takt med, at det dannes, uanset temperaturen.

Den er sårbar over for vandslag, og der er fare for sprængning, hvis kondensatet fryser.

Klokkevandudlader
I en klokkevandudlader føres blandingen af vand og damp gennem tilslutningen til undersiden af klokken. Dampen vil lægge sig øverst i klokken og løfte denne op mod udstrømningsventilen, som lukkes.

Dampen vil kondensere i klokken/strømme ud i huset gennem et lille hul i toppen af klokken, hvorved dampen forsvinder fra klokken. Når dampen forsvinder fyldes klokken med vand og den synker ned i klokkehuset og åbner ventilen, hvorefter vand/kondensat presses ud gennem afgangen.

I Klokkevandudladeren kondenseres dampen kontinuerligt, og selvom den kun udledes med mellemrum, så er der ingen opsamling af kondensatet i vandudladeren. kondensat. Endelig er denne type modstandsdygtig overfor vandslag.

 

Der monteres også vandudladere på afgangssiden af de dampforbrugere, hvor man er interesseret i at udnytte dampens fordampningsvarme, og hvor man ikke ønsker at få damp i kondensatafgangen.

 

Læs mere hér