Testpumper til kalibrering

20. maj 2020

Tryk er en af ​​de oftest målte parametre indenfor procesindustrien, og der er derfor stor interesse for en nøjagtig og pålidelig trykmåling. Men selv den bedste sensor ændrer sine karakteristika på grund af forskellige påvirkninger. Denne drift kan ikke forhindres, og måleværdierne kan derfor blive er forkerte over tiden, og regelmæssig kalibrering (kontrol) af målepunkterne er nødvendig for at sikre korrekte måleresultater.

I kalibreringsprocessen sammenlignes den viste værdi af måleinstrumentet med måleresultatet af en anden måleindretning, som fungerer rigtigt og nøjagtigt (referenceinstrumentet). I forbindelse med trykmåling betyder det at der skabes et defineret referencetryk, som den trykmåler, der skal kalibreres, kan testes op mod.

Til at skabe referencetrykket benyttes oftest stempel/cylinder systemer, der kan skabe en præcis defineret kraft. I transportable systemer klares dette med pneumatiske eller hydrauliske håndpumper.

Hydraulisk eller pneumatisk

                                                       

Luft, vand eller olie bruges som trykmedium til kalibreringer. Luft er det ideelle testmedium, især i områder, hvor testprøven ikke må fugtes, men trykområdet begrænses af mediets kompressibilitet, hvilket betyder at der til generering af højere tryk (> 60 bar) skal benyttes hydrauliske systemer, hvor en væske (oftest olie) kan give et stabilt tryk.

Vores tyske leverandør SIKA producerer både pneumatiske og hydrauliske testpumper.

Serien omfatter således 3 pneumatiske testpumper i området 0…4, 0…40 og 0…60 bar. Alle pumperne er forsynet med en dobbeltventil for grov-, henholdsvis finjustering af trykket der muliggør en hurtig, og nøjagtig, indstilling af testtrykket helt ned i mbar området.

En unik feature ved pumperne er, at de også kan benyttes til vakuum. Overgangen fra generering af overtryk til undertryk sker uden brug af værktøjer direkte med en omskiftningsventil.

I samme serie er der 2 hydrauliske håndpumper for 0…700 henholdsvis 0…1.000 bar. Begge har de et indbygget reservoir der fungerer som en beholder til den hydrauliske væske, men ellers er funktionaliteten som for de pneumatiske pumper (dog uden vakuumfunktionen).

Komplet løsning

                                                         

Pumperne leveres enten som enkeltstående enheder (OEM-versioner) eller som en del af en komplet løsning. Vælges den sidste mulighed leveres testpumpen sammen med en temperaturkompenseret trykreference, med den ønskede nøjagtighed (vi dækker området -1…1.000bar i området 0,6 ... 0,01%), et udvalg af tilpassede adapterer, tilslutningsslange og et udvalg af pakninger – det hele leveret i en praktisk kuffert med skumindsats.

 

Læs mere her >>>

Læs mere om trykkalibrering her >>>