PRODUKTER

MAGNETISK INDUKTIV FLOWMÅLER

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Magnetisk induktive flowmålere

Princippet i den magnetiske flowmåler er baseret på Faraday's lov om induktion, der siger: "Hvis man bevæger en elektrisk leder igennem et magnetfelt, så vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning opstå en spænding, der er ligefrem proportional med lederens bevægelseshastighed." I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, og man kan således kun måle væsker der har en elektrisk ledningsevne, typisk større end 5uS/cm. Princippet kan derfor ikke benyttes på olier og organiske opløsningsmidler!

 

Læs mere om den magnetiske flowmåler her

Type: Artikel

Tæt på den magnetiske flowmåler

Type: Klinger LDG -B

Magnetisk induktiv flowmåler LDG -B

Type: Klinger LDG -P

Magnetisk induktiv flowmåler LDG -P

Type: MiniMag

Magnetisk induktiv flowmåler

Type: Klinger LDGC

Magnetisk induktiv flowmåler

Type: Klinger LDG-BAT

Magnetisk induktiv flowmåler