VIDENSCENTER
  • Kedelovervågning / tryk

Kedelovervågning

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark


Udover vandstandsvisere skal en dampkedel, ifølge reglerne, være udrustet med en direkte visende trykmåling, der er forbundet til damprummet enten direkte eller gennem vandstandsarmaturernes damptilslutning. Målerens skala skal angive trykket i bar eller MPa, og der stilles krav til den lokale visning skal have en diameter på mindst 100 mm.

Opgaven løses oftest med et Bourdonrørs manometer, hvor selve sensor elementet er et fladtrykt rør der er lukket i den ene ende, og krummet i en cirkelform, så det "folder" sig ud ved trykstigning. Oftest vælges et måleelement udført i rustfri stål, ligesom procestilslutningen også vælges rustfri, og enten kan vende nedad eller bagud. 

Bourdonrørs manometre dækker normalt måleområder fra 0…0.6 bar op til 0…600 bar, og de klassificeres normalt under nøjagtighedsklasse 1,6 eller 1,0. Manometre der er fremstillet i Europa skal leve op til kravene i EN 837-1, en standard der definerer dimensioner, måleområder og nøjagtigheder for denne type manometer.

Anvendes manometeret til kedelovervågning, så skal kedlens maksimalt tilladte tryk være markeret på skalaen med en klart synlig rød markering.

For at forhindre dampen i at trænge ind i selve trykmåleren, forbindes manometeret til damprummet gennem rør med vandsæk af tilstrækkelig størrelse til at holde røret fyldt med vand. En manometersløjfe, også kaldet en grisehale, er vel den mest almindelige løsning på denne kobling – en løsning som på en gang køler mediet og forhindrer dampen i at nå frem til målelementet.


                  

Endelig skal hver kedel skal være udrustet med en trykmålerhane eller ‐ventil indrettet for tilslutning af referenceudstyr, således at kedlens damptrykmåler kan kontrolleres uden at den skal afmonteres. En problematik der med fordel kan løses ved at installere en afspærringshane med testudtag, så der også kan afspærres helt for instrumentet i forbindelse med en eventuel defekt. Afspærringshanen dimensioneres så den passer til kedlens maksimalt tilladte tryk, og bør kunne gennemblæses.

 

Læs mere om trykmåling og tilbehør her