VIDENSCENTER

ENERGI

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

KHI

KLINGER Fluid Control
Reference Case
Shut off valve for the supply line in a geothermal process

KVN Piston Valve

KLINGER Fluid Control
Reference Case
KVN Piston Valves in steam application

Ballostar KHA-SL-VIII

KLINGER Fluid Control
Reference Case
KHA DBB valve installed on steam 23 bar

Ballostar KHSVI VVS

KLINGER Fluid Control
Reference Case
Shut-off valves in a power plant

Kedelovervågning / vandstandsvisere

Ifølge reglerne skal dampkedler være udrustet med mindst 2 af hinanden uafhængige vandstandsvisere, hvoraf den ene skal være direkte visende, forbundet til kedlens vand og dampside.

Kedelovervågning / tryk

Udover vandstandsvisere skal en damp- kedel, ifølge reglerne, være udrustet med en direkte visende trykmåling, der er forbundet til damprummet enten direkte eller gennem vandstands- armaturernes damptilslutning.

Bestemmelse af dampproduktion

Stort set alle industrier er afhængige af damp til at generere strøm, varme faciliteter eller rengøre proceslinjer.