VIDENSCENTER
  • Kedelovervågning / vandstandsvisere

Kedelovervågning / Vandstandsvisere

Skrevet af Morten B. Jensen, Product Manager – Instrumenter hos KLINGER Danmark

Ifølge reglerne skal dampkedler være udrustet med mindst 2 af hinanden uafhængige vandstandsvisere, hvoraf den ene skal være direkte visende, forbundet til kedlens vand og dampside.

Den mest udbredte metode til at løse problematikken er at benytte et vandstandsvisere, der i princippet er et gennemsigtigt rør, som monteres udenpå beholderen. Systemet fungerer således som 2 forbundne kar, dvs. at når væskeniveauet i beholderen stiger eller falder, så vil væsken i det parallelforbundne rør også stige eller falde.

Systemet kan anvendes både i åbne tanke og i beholdere under tryk. For tryktanken er det dog vigtigt at den øvre del af vandstandsviseren er forbundet med selve tanken, forbindelsen skaber et ligevægtstryk i begge ender af røret, og væsken i røret vil derfor stige til niveau med væsken i beholderen.

Vandstandsvisere laves af mange materialer, oftest af glas, plast, eller en kombination af de to materialer. Til lavtryks udgaver op til 5 bar ved omgivelses temperaturer kan almindelig rørformede glas benyttes, som en sikker og økonomisk løsning. Til de fleste opgaver indenfor procesindustrien er procesbetingelserne dog noget skrappere og skueglassene skal udformes på specielle måder for at imødekomme disse.

 

Glasrørene erstattes i disse tilfælde af Borosilikatglas der beskyttes af et kammer, med pakninger, fastgjort til en trykplade, med dækplader og bolte. Konstruktioner som disse er egnet til temperaturer op til 243°C (280°C, når glasrøret er beskyttet med glimmerplader) til damp, op til 300°C for andre væsker, i særlige tilfælde kan løsningerne endog benyttes helt op til 450°C.

Aflæsning af væskeniveauet i skueglasset foregår med det blotte øje, og det er derfor vigtigt at materialet gennemsigtigt, så væskestanden bliver synlig. For at lette aflæsningen på større afstand har man udviklet forskellige konstruktioner, hvor specielt 2 metoder er udbredt:

Transparantvisere eller Gennemlysningsarmaturer er den mest udbredte type, og benyttes i alle standard applikationer, specielt hvor mediet ikke er gennemsigtigt. Til dampapplikationer med tryk over 35 barg, hvor der benyttes glimmerplader for at beskytte glassene, er det eneste mulighed for at kunne se gennem konstruktionen. Endelig kan systemernes gennemskinnelighed forbedres med en kunstig lyskilde, der monteres på bagsiden og derved forbedre synligheden.

Refleksvisere baseres på refleksion af lyset fra en særlig udformet overflade på glasset. I gas- eller dampfasen, reflekteres lyset 100% af de prismatiske riller, mens væskefasen, absorberer lyset, hvilket for øjet vil fremstå som en mørk indikation af niveauet. Reflekssystemer kan ikke fremstilles til helt så høje tryktrin som gennemlysningstyperne, og de er derfor bedst egnede til systemer under 35 barg, men det også dækkende for en lang række opgaver i procesindustrien.

 

 

Læs mere om vandstandsvisere hér