PRODUKTER
 • KLINGER MiniMag Flowmåling 1
 • MiniMag 2
 • MiniMag 3
 • KLINGER MiniMag Flowmåling 0
 • MiniMag 1
 • MiniMag 2

Magnetisk induktiv flowmåler

 

Klinger MiniMag er en kompakt magnetisk induktiv flowmåler til nøjagtig måling i vand-, og køleanlæg. Måleren kan benyttes til alle væsker med elektrisk ledningsevne, og målesignalet vises som et elektrisk udgangssignal til display eller overordnet styresystem.

 • Måling uden bevægelige dele
 • Høj målenøjagtighed
 • Minimalt vedligehold

Generelle data

 

Type:  Klinger MiniMag
Dimension: DN03 til DN20mm 
Procestilslutning: Gevind (udvendig)
  Kompakt hus i aluminium
Målerør materiale: PEEK
Elektrodemateriale: SS 1.4571 
Jording/tilslutning: SS 1.4571 
Måleområder: 0,3 til 10m/s 
Målenøjagtighed: Bedre end ±1% af måleværdi 
Forsyningsspænding: 24VDC (+/-10%)
Udgangssignal: Analog: 4...20mA 
  Frekvens: 0...5kHz
  Option: 1xrelæ / RS485 (Modbus)

 

Type: MiniMag

 • Datablad (DK)
 • Datablad (UK)
 • Manual (UK)
 • Kontakt osContact us

Magnetisk induktive flowmålere

Princippet i den magnetiske flowmåler er baseret på Faraday's lov om induktion, der siger: "Hvis man bevæger en elektrisk leder igennem et magnetfelt, så vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning opstå en spænding, der er ligefrem proportional med lederens bevægelseshastighed." I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, og man kan således kun måle væsker der har en elektrisk ledningsevne, typisk større end 5uS/cm. Princippet kan derfor ikke benyttes på olier og organiske opløsningsmidler!

 

Læs mere om den magnetiske flowmåler her