VIDENSCENTER

FLOWMÅLING

Bestemmelse af dampproduktion

Stort set alle industrier er afhængige af damp til at generere strøm, varme facili- teter eller rengøre proceslinjer.

Bestemmelse af dampproduktion / 2

Der findes andre flowmålere som er velegnede til dampmåling, f.eks. Vortex måleren. De første flowmålere baseret på Vortex princippet gjorde deres entre på markedet

Flowmåling / indledning

Skærpede sikkerhedsprocedurer, øgede krav til produkt kvaliteten, procesop- timering og beskyttelse af miljø er blot nogle af årsagerne til flowmåling i dag er vigtigere end nogensinde tidligere indenfor industrien.

VA flowmålere

Selvom Variabel areal flowmålere som måleprincip, har mange år på bagen, så har det adskillige fordele, som stort set ingen andre målesystemer kan tilbyde. En af de største fordele er, at de ikke kræver strømforsyning for at levere nøjagtige målinger.

Turbinemåler

Mekaniske flowmålere måler flowet ved hjælp af bevægelige dele, der enten lader et specifikt volumen passere gennem et arrangement af gear/kamre eller ved at få en rotor til at spinne.

Vortex flowmåler

De første Vortex-flowmålere gjorde deres entre på markedet for ca. 40 år siden. Princippet er derefter blevet videreudviklet, så dagens målere er yderst pålidelige flowmålere med et bredt anvendelsesområde inden for såvel væske-, som gas- og dampmåling.

Mag flowmåler 1

Indenfor de sidste 50 år er den mag- netisk Induktive flowmålere blevet det foretrukne valg indenfor industri og for- syningsvirksomhed, primært på grund af egenskaber som enkel installation og minimalt vedligehold.

Mag flowmåler 2

Alle magnetiske flowmålere er bygget op omkring et målerør i et ikke mag- netisk materiale – oftest i metal (for at sikre størst mulig stabilitet). Udenfor målerøret er placeret 2 spoler der laver magnetfeltet, mens de to måleelek- troder er ført gennem røret i målerens horisontale plan.

Flowmåling med ultralyd / Inline

Ultralydsflowmåling har været anvendt i industrien i mere end 25 år til volumetrisk måling af væske- og gas- flow. Der findes 2 grundprincipper, nemlig Dopler og Transit Time - af disse udgør det sidstnævnte mere end 90% af alle inline installationer.

Flowmåling med ultralyd / Clamp on

Ultralydsflowmålere leveres både som ”traditionelle” målere til indbygning i rørstrækket og som clamp on målere til montage udenpå røret. Clamp on flow- målere ”bygges op” på stedet, og består af et eller flere sensorpar, samt en transmitter til at styre det hele.

Flowmåling med differenstryk

De første flowmålere anvendt indenfor industrien, var baseret på bestemmelse af differenstrykket over en restriktion. På trods af introduktionen af mange nye måleprincipper, der både er mere nøj- agtige, og måler over et større område, er differenstrykmålere forsat meget ud- bredte til kontinuerlig flowmåling. Dette skyldes ikke mindst princippets umid- delbare fordele.

Flowmåling med Coriolis masseflowmåler

Alle kender vittigheden om hvad der er tungest 1 kilogram bly eller 1 kilogram fjer. Svaret giver sig selv, og forklarer og- så fordelene ved at måle masseflow fremfor volumenflow; Målingen er uaf- hængig af ændringer i volumen - dvs. uafhængig af temperatur- og tryk varia- tioner uanset produktets beskaffenhed.

Flowmåling med Termiske masseflowmålere

Der findes på markedet et stort udbud af flowmålere baseret på det termiske spredningsprincip. Princippet beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles i en gasstrøm, og vi hører det daglig omtalt i både TV og radio i forbindelse med vejrudsigten. Her tales der ofte om hvad vindens afkøling vil betyde for vores opfattelse af temperaturen – og hvordan en kraftig vind kan give os følelsen det er meget koldere end det reelt er.

Pumpebeskyttelse

At overvåge flow er i dag en disciplin der er meget udbredt, og i langt de fleste installationer, hvor væsker transporte- res, er der interesse for at monitorere installationen og kunne tage forbehold, hvis der skulle opstå lækager, eller den forventede væsketilførsel forsvinder/ændrer sig.

Lækagesporing

Anvendelse af luft indgår i mange processer og brugen af trykluft er en af de mest udbredte energiformer indenfor industrien. Selvom råvaren (luften) tages fra det fri, er der temmelig store ressourcer forbundet med brug af trykluft.

Måler du rigtigt /1

Magnetisk Induktive flowmålere er i dag det foretrukne valg indenfor industri og forsyningsvirksomhed, primært pga. egenskaber om enkel installation og minimalt vedligehold.

Måler du rigtigt /2

Test der kan hjælpe med at afsløre kil- den til målefejl. Lidt afhængig af fabri- kat, og kompleksitet i transmittervalget, er det muligt for transmitteren at fore- tage en række test der kan hjælpe til med at afklare om flowmåleren fungere korrekt.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok