VIDENSCENTER

FLOWMÅLING

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Flowmåling / indledning

Skærpede sikkerhedsprocedurer, øgede krav til produkt kvaliteten, procesop- timering og beskyttelse af miljø er blot nogle af årsagerne til flowmåling i dag er vigtigere end nogensinde tidligere indenfor industrien.

VA flowmålere

Selvom Variabel areal flowmålere som måleprincip, har mange år på bagen, så har det adskillige fordele, som stort set ingen andre målesystemer kan tilbyde. En af de største fordele er, at de ikke kræver strømforsyning for at levere nøjagtige målinger.

Turbinemåler

Mekaniske flowmålere måler flowet ved hjælp af bevægelige dele, der enten lader et specifikt volumen passere gennem et arrangement af gear/kamre eller ved at få en rotor til at spinne.

Vortex flow måler

De første Vortex flowmålere gjorde deres entre på markedet for ca. 40 år siden. Princippet er derefter blevet videreudviklet, så dagens målere er yderst pålidelige flowmålere med et bredt anvendelsesområde inden for såvel væske-, som gas- og dampmåling.

Magnetiske flowmålere

Indenfor de sidste 50 år er den mag- netisk Induktive flowmålere blevet det foretrukne valg indenfor industri og for- syningsvirksomhed, primært på grund af egenskaber som enkel installation og minimalt vedligehold.

Flowmåling med ultralyd / Inline

Ultralydsflowmåling har været anvendt i industrien i mere end 25 år til volumetrisk måling af væske- og gas- flow. Der findes 2 grundprincipper, nemlig Dopler og Transit Time - af disse udgør det sidstnævnte mere end 90% af alle inline installationer.

Flowmåling med ultralyd / Clamp on

Ultralydsflowmålere leveres både som ”traditionelle” målere til indbygning i rørstrækket og som clamp on målere til montage udenpå røret. Clamp on flow- målere ”bygges op” på stedet, og består af et eller flere sensorpar, samt en transmitter til at styre det hele.

Flowmåling med differenstryk

De første flowmålere anvendt indenfor industrien, var baseret på bestemmelse af differenstrykket over en restriktion. På trods af introduktionen af mange nye måleprincipper, der både er mere nøjagtige, og måler over et større område, er differenstrykmålere forsat meget ud- bredte til kontinuerlig flowmåling. Dette skyldes ikke mindst princippets umiddelbare fordele.

Flowmåling med Coriolis masseflowmåler

Alle kender vittigheden om hvad der er tungest 1 kilogram bly eller 1 kilogram fjer. Svaret giver sig selv, og forklarer og- så fordelene ved at måle masseflow fremfor volumenflow; Målingen er uafhængig af ændringer i volumen - dvs. uafhængig af temperatur- og tryk variationer uanset produktets beskaffenhed.

Flowmåling med Termiske masseflowmålere

Der findes på markedet et stort udbud af flowmålere baseret på det termiske spredningsprincip. Princippet beskriver hvordan et opvarmet legeme afkøles i en gasstrøm, og vi hører det daglig omtalt i både TV og radio i forbindelse med vejrudsigten. Her tales der ofte om hvad vindens afkøling vil betyde for vores opfattelse af temperaturen – og hvordan en kraftig vind kan give os følelsen det er meget koldere end det reelt er.

Måler du rigtigt

Magnetisk Induktive flowmålere er i dag det foretrukne valg indenfor industri og forsyningsvirksomhed, primært pga. egenskaber om enkel installation og minimalt vedligehold.