VIDENSCENTER

KALIBRERING

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Kalibrering

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress, det er påvirkninger som betyder at de målte værdier ændrer sig med tiden.

Kalibrering af temperaturmålere

Termometre og temperaturfølere der anvendes i industrielle processer er under konstant stress. Deres egenskaber ændres under mekaniske belastninger, hyppige ændringer i temperaturen, samt drift tæt ved de øvre grænser for termometrets formåen.

Kalibrering af trykmålere

I kalibreringsprocessen sammenlignes den viste værdi af måleinstrumentet med måleresultatet af en anden måleindretning, som fungerer rigtigt og nøjagtigt (reference instrumentet).

Kalibrering af flowmålere

Grundlæggende er kalibrering en sam- menligning af målinger efterfulgt af en skriftlig rapport over resultaterne, den såkaldte systematisk målefejl.