VIDENSCENTER

KALIBRERING

Kalibrering 1

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress, det er påvirkninger som betyder at de målte værdier ændrer sig med tiden.

Kalibrering 2

Termometre og temperaturfølere der anvendes i industrielle processer er under konstant stress. Deres egen- skaber ændres under mekaniske be- lastninger, hyppige ændringer i tempe- raturen, samt drift tæt ved de øvre grænser for termometrets formåen.

Kalibrering 3

I kalibreringsprocessen sammenlignes den viste værdi af måleinstrumentet med måleresultatet af en anden måle- indretning, som fungerer rigtigt og nøjagtigt (reference instrumentet).

Kalibrering af flowmålere

Grundlæggende er kalibrering en sam- menligning af målinger efterfulgt af en skriftlig rapport over resultaterne, den såkaldte systematisk målefejl.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok