VIDENSCENTER

INDUSTRI

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Ballostar KHI

KLINGER Fluid Control
Reference Case
KHI in oxygen service (steel plant)

KLINGER KHA & KVN

KLINGER Fluid Control
Reference Case
KHA and KVN in a polymer plant

Dosering af væsker

Dosering af væske er en af de hyppigst forekomme opgaver i dagens produktion, og opgaven udføres ofte i batche, hvor afmålte mængder af forskellige væsker doseres i en blandetank for derefter at blive mixet med andre ingredienser – f.eks. ved omrøring.

 

Lækagesporing

Anvendelse af luft indgår i mange processer og brugen af trykluft er en af de mest udbredte energiformer indenfor industrien. Selvom råvaren (luften) tages fra det fri, er der temmelig store ressourcer forbundet med brug af trykluft.