VIDENSCENTER

GAS- OG FLAMMEDETEKTION

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11
Instrumenter - gas- & flammedetektion KLINGER Danmark

Viden om gas- & flammedetektion hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark indeholder vores videnscenter flere spændende og omfangsrige artikler omkring gas- & flammedetektion, som du kan læse her på siden.

Du kan også finde vores produktsortiment ved at klikke her på flammedetektor eller gasdetektor.

Gasdetektion

Enhver virksomhed er forpligtet til at foretage risikovurderinger for at identificere potentielle farer, herunder hører en vurdering af de potentielle risici for udslip af gas og damp. Såfremt der identificeres fare for gasudslip, er gasdetektion en mulig metode til reduktion af risikoniveauet.

Gasdetektion – sensortyper

Når målepunktet er defineret kommer det til valget af målesensor, og selvom leverandøren i de fleste tilfælde vil kun- ne anbefale et princip er det altid en god ting at have et grundlæggende kendskab til hvordan produktet fungerer.

Ultralydsteknologi anvendt til gasdetektion

Undersøgelser har vist, at omkring 30% af alle gaslækager i udendørs instal- lationer ikke bliver opdaget, fordi vind/ vejr forholdene gør at gassen blæses væk fra det område hvor konventionelle detektorer fungerer.

Gasdetektion – Montage og anvendelse

Når målepunktet er defineret og sensor- typen valgt skal der tages stilling til hvor sensoren placeres optimalt, hvordan måleresultatet skal præsenteres, samt hvem der skal alarmeres i tilfælde af lækage. Generelt deles udstyret i 2 grupper, hvoraf kun de stationære stiller krav til installationen.

Flammedetektion

En flamme detektor benyttes til at detektere og reagere på tilstedeværelsen af en flamme eller brand. Flamme detektorer benyttes på mange måder, afhængig af installationen, og udgangssignalet kan benyttes til alt fra alarmhorn til systemer for deaktivering af forsyningslinjer (f.eks. en naturgas- ledning) eller aktivering af brand- slukningssystemer.

Håndbog i gasdetektion

Hvordan nedsætter jeg risikoen for gasudslip i min virksomhed? Gasdetektion er en mulig løsning og vi giver dig hér muligheden for at downloade en håndbog til dybere forståelse af emnet og den giver dig tilmed mulige systemløsninger.

 

 

Instrumenter - gas- & flammedetektion KLINGER Danmark

Viden om gas- & flammedetektion hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark indeholder vores videnscenter flere spændende og omfangsrige artikler omkring gas- & flammedetektion, som du kan læse her på siden.

Du kan også finde vores produktsortiment ved at klikke her på flammedetektor eller gasdetektor.