VIDENSCENTER

NIVEAUMÅLING

Niveaumåling i tryktanke

Som omtalt i forbindelse med indlægget om vandstandsvisere, skal dampkedler, ifølge reglerne, være udrustet med mindst 2 af hinanden uafhængige niveaumålere. Den ene skal være direkte visende, mens den anden ofte vælges så den også kan benyttes til fjernaflæsning af niveauet.

Niveaumåling i tryktanke / 2

Benyttes en differenstrykmåling til at måle niveauet i tryktanken forsynes transmitteren med skillemembraner, også kendt som fremskudte mem- braner eller kemiske adskillelser, til at adskille medie fra de trykbærende dele i måleinstrumentet.

Niveaumåling / flyderbaserede systemer

En af de simpleste metoder til niveau- måling i væske er baseret på flydere, som følger væskeoverfladens bevægel- se. Er der først valgt en flyder, som ikke synker til bunds, udmærker flyder- systemerne sig ved at være uafhængige af mediets fysiske egenskaber som ledningsevne, dielektricitetskonstant, bobler og skumdannelse.

Niveaumåling Hydrostatisk

Hydrostatisk niveaumåling, eller niveau- måling baseret på trykmåling, er en af de mest udbredte måder at måle niveau på. Princippet er enkelt at montere og kan tilpasses langt de fleste måle- opgaver.

Niveaumåling Konduktiv/kapacitiv

En af de enkleste, og mest udbredte, metoder til overvågning af niveau er det konduktive princip.

Niveaumåling med ultralyd

Niveaumåling med ultralyd er en refleksions- eller ekkomåling baseret på måling af løbetiden for en lydimpuls udsendt af en sensor - Impulsen reflekteres af overfladen, og detekteres atter af sensoren.

Niveaumåling med radar

Siden slutningen af 80'erne har mikro- bølge (radar) teknik været anvendt til niveau måling. Princippet er baseret på refleksionsmåling, men i modsætning til ultralydsmåling er det ikke en lydbølge, men derimod en elektromagnetisk bølge som benyttes til at detektere afstanden til overfladen, og egen- skaberne er derfor anderledes for dette princip.

Guided radar

En guided radar er en niveaumåler hvor de elektromagnetiske bølger (signalet) styres langs en wire eller en stav, normalt udført i rustfri stål. Signalet bevæger sig ned langs staven indtil det møder medie overfladen, hvorfra det delvis reflekteres.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok