VIDENSCENTER

NIVEAUMÅLING

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11

Niveaumåling / flyderbaserede systemer

En af de simpleste metoder til niveaumåling i væske er baseret på flydere, som følger væskeoverfladens bevægelse. Er der først valgt en flyder, som ikke synker til bunds, udmærker flydersystemerne sig ved at være uafhængige af mediets fysiske egenskaber som ledningsevne, dielektricitetskonstant, bobler og skumdannelse.

Niveaumåling Konduktiv/kapacitiv

En af de enkleste, og mest udbredte, metoder til overvågning af niveau er det konduktive princip.

Konduktiv måling anvendes udelukkende til niveaudetektering i ledende væsker...

Niveaumåling Hydrostatisk

Hydrostatisk niveaumåling, eller niveau- måling baseret på trykmåling, er en af de mest udbredte måder at måle niveau på. Princippet er enkelt at montere og kan tilpasses langt de fleste måleopgaver.

Niveaumåling med dP transmitter

Måling af niveau i lukkede, gastætte, beholdere, som dampkedler, kræver yderligere kompensation for det tillægstryk, som gas-/dampfasen over væskeoverfladen presser på denne med. Det ekstra tryk vil fungere som en ekstra kraft på væskeoverfladen, et tryk som ”snyder” den hydrostatiske trykmåling i bunden af beholderen.

Niveaumåling med ultralyd

Niveaumåling med ultralyd er en refleksions- eller ekkomåling baseret på måling af løbetiden for en lydimpuls udsendt af en sensor - Impulsen reflekteres af overfladen, og detekteres atter af sensoren.

Niveaumåling med radar

Siden slutningen af 80'erne har mikrobølge (radar) teknik været anvendt til niveau måling. Princippet er baseret på refleksionsmåling, men i modsætning til ultralydsmåling er det ikke en lydbølge, men derimod en elektromagnetisk bølge som benyttes til at detektere afstanden til overfladen, og egen- skaberne er derfor anderledes for dette princip.

Guided radar

En guided radar er en niveaumåler hvor de elektromagnetiske bølger (signalet) styres langs en wire eller en stav, normalt udført i rustfri stål. Signalet bevæger sig ned langs staven indtil det møder medie overfladen, hvorfra det delvis reflekteres.

Bestemmelse af interface

Det kan være nyttigt at vide hvor grænsefladen mellem 2 væsker befinder sig, f.eks. i forbindelse med at styre udtømningen med minimal kontaminering.