VIDENSCENTER

TRYKMÅLING

Kontakt os på telefon +45 43 64 66 11
Instrumenter - trykmåling KLINGER Danmark

Viden om trykmåling hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark sætter vi en ære i at kunne berige vores læsere med relevant viden blandt andet indenfor trykmåling.

Læs vores udvalg af artikler her på siden eller se vores produktsortiment ved at klikke på trykmåling.

Mekaniske principper

Til industriel anvendelse er de væskefyldte systemer ikke så nemme at håndtere, og de er derfor blevet erstattet af måleure, hvor den af trykket skabte deformation omsættes til en bevægelse som flytter en viser på cirkulær skive med en skala....

Hvorfor er et manometer væskefyldt?

Manometre leveres i flere versioner, hvoraf de 2 mest udbredte typer er Bourdonrørs manometret, henholdsvis kapselmanometret, hvor navnet refere- rer til det måleelement der benyttes...

Pressostater

Pressostater benyttes til trykovervåg- ning af rørsystemer, der f.eks. inde- holder hydraulik- og kølevæsker, lige- som mange pneumatiske systemer er sikret med en trykafbryder...

Skal jeg vælge elektronisk eller mekanisk pressostat?

Pressostater benyttes til trykovervågning i systemer, der f.eks. indeholder hydraulik- og kølevæsker, ligesom mange pneumatiske systemer er sikret med en trykafbryder...

Download kataloger: mekaniske og elektroniske pressostater

Du kan hér downloade Barksdales kataloger med deres komplette produktprogrammer indenfor elektroniske og mekaniske pressostater. 

Tryktransmittere

I en tryktransmitter benyttes en sensor til at omsætte den fysiske deformation til et elektrisk signal. Sensoren baseres på ændringer i de elektriske egenskaber af enten modstande, kondensatorer eller spoler, komponenter der alle ændrer egenskaber ved deformation....

Skillemembraner

Skillemembraner, også kendt som fremskudte membraner, membranforsatse eller kemiske adskillelser, anvendes til opgaver indenfor trykmåling, hvor mediet ikke må komme i kontakt med de trykbærende dele i måleinstrumentet eller hvor der ønskes en forbindelse uden ”skjulte lommer”.

Montage af trykmåler

Som for ethvert andet måleudstyr gælder det også for trykmålere, at selvom sensorer og transmittere er kalibreret og indstillet til den højeste målenøjagtighed – så kan enhver måling ødelægges af en forkert installation, og det er derfor vigtigt at man følger nogle simple regler når anlægget designes...

Hvordan sammenlignes nøjagtigheden på transmittere?

Differenstryk transmittere er ekstremt alsidige instrumenter, der passer til en bred vifte af applikationer indenfor procesindustrien. Nøjagtigheden er et vigtigt præstationsmål for enhver procesmåleenhed, og det er derfor en vigtig faktor for korrekt valg og ved- ligeholdelse af enheden.

Instrumenter - trykmåling KLINGER Danmark

Viden om trykmåling hos KLINGER Danmark

Hos KLINGER Danmark sætter vi en ære i at kunne berige vores læsere med relevant viden blandt andet indenfor trykmåling.

Læs vores udvalg af artikler her på siden eller se vores produktsortiment ved at klikke på trykmåling.