VIDENSCENTER

TRYKMÅLING

Kedelovervågning

Udover vandstandsvisere skal en damp- kedel, ifølge reglerne, være udrustet med en direkte visende trykmåling, der er forbundet til damprummet enten direkte eller gennem vandstands- armaturernes damptilslutning.

Mekaniske principper

Vi leverer manometre til overvågning af tryk til de fleste måleopgaver indenfor industrien. Måleelementet er et bour- donrør udført i enten rustfri stål eller messing.

Pressostater

Pressostater benyttes til trykovervåg- ning af rørsystemer, der f.eks. inde- holder hydraulik- og kølevæsker, lige- som mange pneumatiske systemer er sikret med en trykafbryder. 

Transmittere

I en tryktransmitter benyttes en sensor til at omsætte den fysiske deformation til et elektrisk signal. 

Transmittere 2

Kombinationen af målecelle og elektro- nik er med til at definere tryk- transmitterens egenskaber, heriblandt den vigtige parameter – nøjagtigheden.

 

Skillemembraner /1

Skillemembraner, også kendt som fremskudte membraner, membranfor- satse eller kemiske adskillelser, an- vendes til opgaver indenfor trykmåling, hvor mediet ikke må komme i kontakt med de trykbærende dele i måle- instrumentet eller hvor der ønskes en forbindelse uden ”skjulte lommer”.

Skillemembraner /2

Membranen der adskiller processen fra transmissionsvæsken er nøglen til kvaliteten af et målesystem bestående af en trykmåler og en skillemembran. Udover form og membranmateriale har membranens udformning også be- tydning for det resultat der opnås.

 

Skillemembraner /3

Udover udformningen er membranens størrelse med til at definere det tryk- område, som skillemembranen kan arbejde indenfor.

Hygiejniske opgaver

I de foregående afsnit gennemgik vi lidt af teorien bag skillemembraner i forbindelse med trykmåleudstyr. Et af de områder, hvor udbredelsen af denne type udstyr er allerstørst, er indenfor fødevare og farmaceutisk industri, her gør rengøringskrav at døde zoner, hvor bakterier kan ”gemme sig”, skal undgås.

Montage af trykmåler

Som for ethvert andet måleudstyr gælder det også for trykmålere, at selvom sensorer og transmittere er kalibreret og indstillet til den højeste målenøjagtighed – så kan enhver måling ødelægges af en forkert installation, og det er derfor vigtigt at man følger nogle simple regler når anlægget designes.

Hvorfor er et manometer væskefyldt?

Manometre leveres i flere versioner, hvoraf de 2 mest udbredte typer er Bourdonrørs manometret, henholdsvis kapselmanometret, hvor navnet refere- rer til det måleelement der benyttes.

Hvordan sammenlignes nøjagtigheden på transmittere? (Del 1 af 2)

Differenstryk transmittere er ekstremt alsidige instrumenter, der passer til en bred vifte af applikationer indenfor procesindustrien. Nøjagtigheden er et vigtigt præstationsmål for enhver procesmåleenhed, og det er derfor en vigtig faktor for korrekt valg og ved- ligeholdelse af enheden.

Hvordan sammenlignes nøjagtigheden på transmittere? (Del 2 af 2)

Alle differenstryk transmittere er konstrueret til at fungere over et specifikt område, med en øvre og nedre grænser for indstilleligt målespan, der angives af fabrikanten som URL og LRL grænser. Brugeren har mulighed for at foretage tilpasninger af måleområdet indenfor disse grænser, således at det aktuelle område passer til opgaven – angivet som URV og LRV.

Skal jeg vælge en elektronisk eller en mekanisk pressostat?

Pressostater benyttes til trykovervåg- ning i systemer, der f.eks. indeholder hydraulik- og kølevæsker, ligesom mange pneumatiske systemer er sikret med en trykafbryder.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok